Webpijaca.me je platforma koja je, motivisana ljubavlju prema prirodi i tradicionalnim vrijednostima, pokrenuta da u našoj javnosti raširi svijest o značaju organske, zdrave i domaće hrane, kao i da skrene pažnju javnosti na domaće proizvođače, koji su, zbog sve većeg uvoznog lobija i industrijskog načina proizvodnje, gurnuti u drugi plan.

Svjesni smo da u današnjem vremenu, koje karakteriše brz način života, površnog razmišljanja, i nažalost, lošeg životnog standarda stanovništva Crne Gore, zdravi načini ishrane ne dolaze do izražaja, a što u krajnjem rezultira i lošim statistikama u pogledu ukupnog zdravstvenog stanja naših građana.

Crna Gora, država koja na veoma malom kilometarskom rastojanju spaja planine i more, posjeduje neiscrpne kapacitete u oblasti prirodnih bogatstava, šuma, livada, pašnjaka i oranica. Na žalost, taj potencijal ne koristimo u svom punom obimu.

Naša platforma je na sebe preuzela zadatak da napravi jedan stabilan sistem, koji će spojiti naše domaće proizvođače, koji su u pravom smislu posvećeni organskom i tradicionalnom načinu proizvodnje, sa našim građanima, koji će te proizvode kupovati upravo od njih. Na taj način, omogućavamo da, kupovinom, odnosno plasiranjem proizvoda nastalih na domaćim, manjim gazdinstvima, naši proizvođači opstanu, i ostanu na svojim imanjima, i postanu konkurentni na domaćem tržištu, a samim tim dobijamo blagotvoran uticaj na privredni sistem Crne Gore.